Trajno rješenje za smanjenje neželjenih dlačicaRast dlaka i njihov ciklus

Dlaka se stvara u donjim dijelovima dlačnih folikula. Aktivnost folikula naziva se „aktivnom” kada dlake rastu, a „pasivnom” kada je statična. Početni rast dlaka u folikulu stimuliraju hormoni i fizički stimulansi.

Razdoblja rasta dlake su ciklička razoblja koja slijede jedno za drugim. 

Faze ciklusa dlake:
1.- Anagena faza: faza aktivnog rasta dlake.
2.- Katagena faza: ovo je faza u kojoj prestaje ishrana i rast.

3.- Telogena faza: faza prije opadanja dlake. Može se zvati fazom mirovanja.
Duljina anagene faze različita je za različite dijelove tijela.  Katagena i telogena faza  po tijelu pokazuju manje vremenske varijacije.  

Anagena faza u dlaka odraslih traje uglavnom 3 godine, katagena faza 3 tjedna i telogena faza 3 mjeseca. 84% dlaka uvijek je u anagenoj fazi, 2% dlaka u katagenoj, a 14% dlaka u telogenoj fazi.

Dlaka neko vrijeme raste, zatim prestaje rasti i otpada. Nakon nekog vremena se regenerira. Rast dlaka po tijelu se zaustavlja pod utjecajem nekog podražaja.

Bioxet

Kada se rast prekine, unutarnja ovojnica se ošteti, dlaka se nađe na  površini te se veza između dlake i njenog korijena smanji.

Na kraju katagene faze unutarnja je ovojnica u potpunosti oštećena.

Nakon te faze, počinje telogena faza, odnoso faza mirovanja. Na kraju te faze, koja traje 3-4 mjeseca, dlaka se u potpunosti odvaja od svog korijena i otpada. Nakon te faze započinje anagena faza, odnosno faza novog rasta dlake.

Brzina rasta, trajanje rasta, omjer telogene/anagene faze dlake ovisi o mjestu i vrsti dlaka.
Proizvodi